Stavebná činnosť

Komplexná výstavba rodinných a bytových domov, administratívnych budov a skladov

HSV práce 

  • zemné práce
  • zakladanie
  • zvislé a vodorovné nosné konštrukcie (murárske, tesárske a betonárske práce)
  • úpravy povrchov (omietky, potery)

PSV práce

  • izolácie (hydroizolácie, tepelné izolácie)
  • profesie (kanalizácia, voda, plyn, elektro, kúrenie)
  • tesárske, klampiarske, stolárske práce
  • dlažby, obklady
  • maľby, nátery