REFERENCIE

Slnečné údolie - bytové rezidencie 4,5 Rok 2017

Pokračovanie projektu SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 1,2,3. V tomto projekte vznikne 24 bytových jednotiek. V súčasnosti sa projekt nachádza v štádiu územného konania. Predpokladané začatie výstavby je naplánované na rok 2018.

SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5
SLNEČNÉ ÚDOLIE – BYTOVÉ REZIDENCIE 4,5

Zoznam referencií